WARME_DAGEN_WEB_2018_handen.jpg
Zorg voor anderen
Zorg voor jezelf
Voor organisaties
Banner Warme Dagen regierol lokale besturen
Wanneer moet je hulp inroepen? 

Banale symptomen als hoofdpijn of duizeligheid kunnen de eerste tekenen zijn van ernstige problemen. Blijf dus alert! 

Voel jij je niet lekker op een heel warme dag? 

  • Drink meteen meer water, zoek een koele plek op en rust. 
  • Bel onmiddellijk je arts als je twijfelt. 

Reageer jij of iemand anders abnormaal (braken, overvloedig zweten, kortademigheid, verwardheid, bewustzijnsverlies, hoge lichaamstemperatuur, verhoogde hartslag) op de warmte? 

  • Waarschuw onmiddellijk de spoeddiensten (112). 
  • Koel de persoon zo goed mogelijk af. 
  • Pas eerste hulp toe als dat nodig is.