Warmteactieplan Vlaamse overheid

Banner Warme Dagen regierol lokale besturen
Een nieuw Vlaams warmteactieplan

Sinds 2017 is het nieuwe Vlaams warmteactieplan van kracht. Dit plan schetst de krijtlijnen over hoe en wanneer kwetsbare doelgroepen - en professionals die werken met die doelgroepen - geïnformeerd en gewaarschuwd moeten worden in warmteperiodes. Het actieplan biedt ook handvaten aan professionals om preventieve acties te ondernemen en zo gezondheidseffecten als gevolg van warmte te voorkomen.

Het Vlaams warmteactieplan bestaat uit een waakzaamheidsfase en een waarschuwingsfase.

  • De waakzaamheidsfase loopt van 15 mei tot 30 september: vanaf de lente worden de temperaturen nauwkeurig in de gaten gehouden. Hoog tijd om je organisatorisch voor te bereiden op warmteperiodes en acties uit te werken om gezondheidsrisico’s of –klachten bij aanhoudende warmte te beperken. We roepen iedereen op om gericht te communiceren over preventiemaatregelen voor en op erg warme dagen.
  • Een waarschuwingsfase start 0 tot 2 dagen voor het echt erg warm wordt. De overheid stuurt dan een waarschuwingsmail uit naar een lijst van organisaties die met kwetsbare groepen werkt: zo weten die dat het erg warm zal worden en kunnen ze de gepaste maatregelen treffen. Krijgt jouw organisatie deze nieuwsbrief nog niet?  Laat het ons weten. 

  • De waarschuwingsfase loopt tot het einde van de warmteperiode. Een warmteperiode wordt gekenmerkt door erg hoge temperaturen en loopt af wanneer er in Ukkel een temperatuur minder dan 25°C voorspeld wordt. Ook hiervan worden de organisaties op de lijst per mail op de hoogte gebracht.

De waarschuwingsfase is gebaseerd op nieuwe criteria. Het gevolg? Organisaties worden niet meer op de eerste erg warme dag gewaarschuwd, maar één of twee dagen op voorhand. De waarschuwingsfase wordt afgekondigd op basis van weersvoorspellingen wanneer de som van de temperatuur boven op 25°C samen meer dan 17°C bedraagt voor vijf opeenvolgende dagen.

 

Alarmfase

De alarmfase blijft een federale bevoegdheid. In tegenstelling tot de waarschuwingsfase van het Vlaams warmteactieplan wordt de alarmfase, naast temperatuur, ook bepaald door het overschrijden van de alarmdrempel voor ozon.

Een Risk Assessment Group (RAG) evalueert het gezondheidsrisico en bezorgt zijn advies aan de risk management groep (RMG). Deze laatste zal beslissen iof er een alarmfase wordt afgekondigd en buigt zich over een aantal aanbevelingen en extra maatregelen. Tot heden is de alarmfase nog nooit afgekondigd.

Volg tijdens deze crisisperiode de aanbevelingen van de overheid nauwkeurig op. Deze maatregelen kunnen voor kwetsbare groepen van levensbelang zijn. Voorbeelden van mogelijke extra maatregelen die gevraagd zullen worden zijn:

  • Huidige maatregelen intensifiëren
  • Evenementen of sportwedstrijden afgelasten of verplaatsen
  • Vervoer regelen naar koelere plekken
  • Hulpdiensten inschakelen
  • Rampenplan in werking stellen
  • Kwetsbare groepen binnen houden
Hittegolf

Klimatologen spreken over een hittegolf wanneer minstens 5 opeenvolgende dagen een temperatuur van 25°C of meer wordt opgemeten, waarvan bovendien minstens 3 dagen met temperaturen van 30°C of meer genoteerd te Ukkel.

Indien er een klimatologische hittegolf voordoet, zal er ook bijna altijd een warmteperiode (waarschuwingsfase) voordoen. Omgekeerd is dit niet het geval, er zullen dus warmteperiodes zijn die geen hittegolf zijn.