Sensibiliseren

Banner Warme Dagen regierol lokale besturen
Maak gebruik van het windmolentje als rode draad!

Het windmolentje staat centraal in de campagne Warme Dagen. Iedereen associeert de kleurrijke windmolen met strand, zomer en zon. Een positieve noot tijdens te warme dagen, want wind brengt verfrissing. Maar in onze campagne is de windmolen ook het symbool van zorg dragen voor anderen. 'Zet eens iemand in de windmolentjes', daar gaan we voor. Breng een windmolentje naar een alleenstaande geïsoleerde oudere of maak er eentje samen met je kleinkinderen. 

Maak het molentjeLaat het windmolentje leven in lokale acties en herinner mensen zo aan de zomerboodschap: draag zorg voor anderen én voor jezelf.

 • Je kan van de folder een windmolen maken. Wijs de mensen daarop en gebruik de folders in scholen, in workshops, ...  
 • Hang een windmolentje bij de folders, zo vallen ze meer op.
 • Zet een aantal geknutselde windmolentjes in een strandemmertje met zand of een groot glas water en plaats het op een centrale, zichtbare plek.
 • Hang de lokale buur-voor-buur-zorginitiatieven op aan het windmolentje: de oudere kan bijvoorbeeld een windmolentje geven als bedankje voor de gekregen hulp. Zo worden de helpers op een ludieke manier 'in de windmolentjes' gezet.
WARME_DAGEN_WEB_2018_socialmedia.jpg
Communiceer de hele zomer

Om menselijk gedrag te veranderen, moeten mensen dezelfde boodschap verschillende keren horen of zien. Communiceer daarom de hele zomer. In de webwinkel vind je heel wat tekst- en beeldmateriaal om je daarin te ondersteunen. Probeer zo veel mogelijk de look-and-feel van de campagne te benaderen als je de inhoud verspreidt! Laat het windmolentje leven! 

Heb je twijfels of vragen bij de aanpassingen? Neem dan contact op met het Logo van jouw regio.

Verspreiding windmolentjes, folders en affiches

 • Verspreid gericht de folders, windmolentjes en affiches. Deel ze uit op openbare plaatsen en maak gebruik van professionals die zorg of hulp verstrekken aan mensen die behoren tot een kwetsbare groep (zoals ouderen, chronische zieken en kinderen).
 • Bereik een zo breed mogelijk doelpubliek. Winkels, apothekers, huisartsen, gemeentehuizen, postkantoren, bibliotheken, recreatieparken, rusthuizen, woon-zorgcentra, kinderdagverblijven, ziekenfondsen, infostanden, …
 • Spreek lokaal duidelijk af wie het campagnemateriaal zal bestellen en verspreiden.
Communiceer op erg warme dagen

En dan is het zover! Het is zo warm dat sommige kwetsbare mensen extra aandacht nodig hebben. Probeer zo veel mogelijk mensen te bereiken op erg warme dagen.

 • Activeer het intern warmteplan en zet lokale acties op.
 • Plaats posts op sociale media of gebruik een planningstool om posts op sociale media op voorhand in te plannen. Voorbeelden vind je in de webwinkel.
 • Gebruik in warmteperioden digitale schermen van gemeenten, organisaties of evenementen als communicatiemiddelen. 
 • Verspreid actief de lijst van beschikbare koele plaatsen. Regel eventueel extra vervoer voor kwetsbare groepen naar koele plaatsen.
 • Voorzie iedereen van voldoende drinkwater en bied mogelijkheden tot verkoeling, zeker op plaatsen waar veel mensen zijn.
 • Zijn er evenementen? Zorg daar dan ook voor sensibilisering. 
Communiceer op een laagdrempelige manier

Anderstaligen die een gebrekkige of geen kennis hebben van het Nederlands lopen meer risico voor de gevolgen van warmte omdat ze minder geïnformeerd zijn (bv. toeristen en etnisch-culturele minderheden). Culturele verschillen vormen bovendien een hinder voor hulpverlening omdat er misverstanden bestaan over de soort of ernst van de problemen. Maar ook de mate waarin iemand in staat is om gezondheidsinformatie te begrijpen en toe te passen is niet voor iedereen gelijk. Eenvoudige boodschappen zijn de basis voor een goede gezondheidscommunicatie.

Hou de communicatie dus zo laagdrempelig mogelijk.  Maak gebruik van eenvoudig taalgebruik, pictogrammen of symbolen.

Een betuttelende toon werkt doorgaans minder goed. Spreek kansengroepen aan als individu, vanuit hun vertrouwde omgeving, hun bestaande netwerken en ontmoetingsplaatsen.

 • Formuleer boodschappen die gemakkelijk te begrijpen zijn voor de doelgroep.
 • Gebruik bij communicatie naar het algemene publiek een leesniveau van lagere school.
 • Blijf bij drie kernboodschappen of één kernboodschap met drie onderliggende boodschappen voor elke bezorgdheid of specifieke vraag.
 • Houd kernboodschappen kort. De lezer moet idealiter minder dan tien seconden nodig hebben om de zin te lezen/begrijpen.
 • Cluster berichten. De belangrijkste berichten moeten de eerste en laatste plaats innemen.
 • Gebruik grafieken en andere visuele hulpmiddelen om de belangrijkste boodschappen te ondersteunen.
 • Houd een positieve toon. Berichten moeten oplossingsgericht en constructief zijn. Probeer negatieve berichten met positieve berichten in evenwicht te brengen.
 • Ontwikkel kernboodschappen die geloofwaardig zijn.
 • Let erop dat de inhoud wetenschappelijk correct is. Laat de boodschap nalezen door een deskundige of medisch milieukundige van je plaatselijke Logo.
 • Betrek organisaties en netwerken die actief zijn met kwetsbare doelgroepen bij het opstellen en verspreiden van  boodschappen: Netwerk Tegen Armoede en 'Verenigingen waar armen het woord nemen', Minderhedenforum en zelforganisaties van etnisch-culturele minderheden, De Ambrassade en jeugdverenigingen, lokale seniorenverenigingen, enzovoort.
WARME_DAGEN_WEB_2018_campagnetoolkit.jpg