Inspiratie lokale acties

Je kans op succes en effectieve en duurzame gezondheidswinst vergroten? Dat doe je door in te zetten op een mix van weloverwogen acties. Kun je wat inspiratie gebruiken? Kijk dan snel naar ons overzicht van toffe acties, geklasseerd volgens de verschillende strategieën van de gezondheidsmatrix.

We roepen je graag op om extra aandacht te besteden aan de zorginitiatieven. Het zijn vooral kwetsbare groepen zoals ouderen, sociaal geïsoleerden, chronisch zieken en kinderen die ernstige gezondheidseffecten ondervinden van warmte. Zet daarom prioritair in op die doelgroepen en nodig anderen uit om mee voor hen te zorgen.

 

Inspiratie voor lokale besturen
Banner Warme Dagen regierol lokale besturen
Inspiratie voor sporters en sportorganisatoren
WARME_DAGEN_WEB_2018_sporters.jpg
Inspiratie voor wie werkt naar sociaal geïsoleerden
WARME_DAGEN_WEB_2018_anderen.jpg
Inspiratie voor wie zorgt voor kinderen
WARME_DAGEN_WEB_2018_kinderen.jpg
Inspiratie voor wie werkt naar ouderen
WARME_DAGEN_WEB_2018_ouderen.jpg
Inspiratie voor huisartsen
WARME_DAGEN_WEB_2018_medicatie.jpg
Inspiratie voor organisatoren van evenementen
WARME_DAGEN_WEB_2018_evenementen.jpg

Andere maatregelen

Structurele maatregelen: omgeving

Algemene maatregelen

 • Personeelsinzet

  • Voorzie eventueel in extra en flexibel in te zetten personeel op erg warme dagen.
  • Overleg met andere organisaties over samenwerkingen.
  • Duid aanspreekpunten, coördinatoren en eindverantwoordelijken aan.

Omgevingsmaatregelen

 • Voorzie in voldoende groene en blauwe aders in de gemeente of op je domein.
  • Voldoende groen (bomen, parken, groene parkeerplaatsen) en voldoende water op openbare domeinen of schooldomeinen.
  • Promoot groene opritten.
 • Promoot en ontwikkel schaduwrijke plekken op plaatsen waar veel mensen komen.
  • Winkelstraten, pleinen, parken, schooldomeinen, terrassen, tuinen.
 • Zorg voor drankfonteintjes, watergordijnen of verneveling.
 • Installeer zonneweringen en ventilatiesystemen in gebouwen. Hou rekening met de wettelijke voorschriften!

Samenwerking tussen gemeentebesturen, architecten, ...

 • Promoot hittebestendig (ver)bouwen.
 • Promoot groene en schaduwrijke tuinen.
Deskundigheidsbevordering
 • Agendeer het intern warmteplan op een personeelsvergadering, een vrijwilligersbijeenkomst, ...
 • Organiseer een infomoment of een vorming voor je personeel, vrijwilligers of mantelzorgers met als onderwerpen:
  • aanspreekpunt op warme dagen
  • herkenning van vroege gezondheidseffecten
  • beschikbaarheid van sensibilisatiemateriaal
  • specifieke afspraken over extra personeelsinzet
  • rollen en taken
Beleidsmaatregelen
 • Integreer het aspect warmte in relevante plannen zoals:
  • intern warmteplan
  • beleidsplannen
  • kwaliteitshandboek
  • jaarplanningen
  • noodplannen

Heel wat organisaties hebben andere plannen of verplichte actieplannen waaraan de warmteproblematiek gekoppeld kan worden. Ze allemaal vermelden zou ons te ver leiden.

Gemeente

 • Koppeling aan ruimtelijkestructuurplannen 
 • BBC (gezondheid, preventie, welzijn, klimaat, ...)
 • Burgemeestersconvenant

Vragen? Neem dan contact met ons op.

Contact

Inspireer ons

Wij zijn zeer benieuwd naar initiatieven in uw gemeente, organisatie of vereniging. We zijn steeds op zoek naar goede praktijken en verhalen van professionals of intermediairs.

Stuur ons jouw foto’s, filmpjes en/of beschrijving van acties door!